50 Ấp Bắc, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Đặt phòng/booking: 0902 099 000

ĐẠI TIỆC HẢI TRẦN - KASU PHẠM - LY TRẦN

Đặt phòng (0902 099 000)