Phòng hát Diva

Nội dung đang cập nhật...
- Phòng 205 -

Diva

- Phòng 205 -

     
- Phòng 104 -

Diva

- Phòng 104 -

 
- Phòng 106 -

Diva

- Phòng 106 -

     
- Phòng 107 -

Diva

- Phòng 107 -

     
- Phòng 108 -

Diva

- Phòng 108 -

phòng tham khảo

Star

Star

101 - 103 - 109 - 110 - 215 - 206 - 207 - 208 (10 - 15 Người)

Xem phòng
Nonstop

Nonstop

204 - 210 - 211 - 212 - 222 - 214 (10 - 15 Người)

Xem phòng
Nonstop party

Nonstop party

Phòng 203 (20 - 30 Người)

Xem phòng
Sing & dance

Sing & dance

105 - 201 - 202 - 209 - 216 (20 - 30 Người)

Xem phòng
Maxo

Maxo

102 (20 - 30 Người)

Xem phòng
Đặt phòng (0902 099 000)