Phòng hát Sing & dance

Nội dung đang cập nhật...
- Phòng 216 -

Sing & dance

- Phòng 216 -

- Phòng 201 -

Sing & dance

- Phòng 201 -

     
- Phòng 202 -

Sing & dance

- Phòng 202 -

   
- Phòng 209 -

Sing & dance

- Phòng 209 -

   

phòng tham khảo

Diva

Diva

104 - 106 - 107 - 108 - 205 (10 - 15 Người)

Xem phòng
Star

Star

101 - 103 - 109 - 110 - 215 - 206 - 207 - 208 (10 - 15 Người)

Xem phòng
Nonstop

Nonstop

204 - 210 - 211 - 212 - 222 - 214 (10 - 15 Người)

Xem phòng
Nonstop party

Nonstop party

Phòng 203 (20 - 30 Người)

Xem phòng
Maxo

Maxo

102 (20 - 30 Người)

Xem phòng
Đặt phòng (0902 099 000)