Phòng hát Star

 

 

- Phòng 208 -

Star

- Phòng 208 -

   
- Phòng 206 -

Star

- Phòng 206 -

     
- Phòng 109 -

Star

- Phòng 109 -

 
- Phòng 110 -

Star

- Phòng 110 -

   
- Phòng 215 -

Star

- Phòng 215 -

 
- Phòng 207-

Star

- Phòng 207-

   
- Phòng 208 -

Star

- Phòng 208 -

   

phòng tham khảo

Diva

Diva

104 - 106 - 107 - 108 - 205 (10 - 15 Người)

Xem phòng
Nonstop

Nonstop

204 - 210 - 211 - 212 - 222 - 214 (10 - 15 Người)

Xem phòng
Nonstop party

Nonstop party

Phòng 203 (20 - 30 Người)

Xem phòng
Sing & dance

Sing & dance

105 - 201 - 202 - 209 - 216 (20 - 30 Người)

Xem phòng
Maxo

Maxo

102 (20 - 30 Người)

Xem phòng
Đặt phòng (0902 099 000)